Specialsök, informationskväll

Vänligen bortse från tidigare inbjudan till detta evenemang, som hade datum 28/9 – evenemanget är alltså framflyttat till den 19/10!