IGP (Internationell prövningsordning) och BSL (Brukshundsprov Spår Lydnad) är tävlingsgrenar.

För att få starta i något av ovanstående så måste hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

IGP består av tre avdelningar. A – Spår, B – Lydnad, och C – Skyddsarbete. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.

BSL är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som IGP. Men inget skyddsarbete.

Sektorn består av

Sammankallande: Anneli Gustafsson anneli_hilmersson@hotmail.com

Skyddsansvarig: Anna Talus anna.talus@hotmail.com

Övriga: Elisabeth Helmersson Flink, Monika Herzberg, Johanna Bergman och Johnny Berg

På Facebook finns en grupp för alla som är intresserade av vår sport. Där delar vi med oss av händelser och olika event.