IGPsektorn

IGP (Internationell prövningsordning) och BSL (Brukshundsprov Spår Lydnad) är tävlingsgrenar.

För att få starta i något av ovanstående så måste hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

IGP består av tre avdelningar. A – Spår, B – Lydnad, och C – Skyddsarbete. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.

BSL är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som IGP. Men inget skyddsarbete.

Sektorn består av

Sammankallande: Anneli Gustafsson anneli_hilmersson@hotmail.com

Skyddsansvarig: Beatrice Selg Granath loovelie_92@hotmail.com

Övriga: Anna Talus, Elisabeth Helmersson Flink och Håkan Westlund

Nu har IGP sektorn köpt in sitt första hinder👍😁

Och, det blev en mycket lyckad dag. Med en jättebra föreläsning av Monika👍🐕😁