Styrelsen

Kontakta styrelsen

Du kan skicka mejl till styrelsen@torebodabhk.com så når du alla styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmar

Ordförande 19: Marie Lillerskog
Vice ordförande 19: Annida Levin

Kassör 18/19: Monica Persson
Sekreterare 19/20: Elisabeth Flink-Helmersson

Ledamot 19: Beatrice Selg Granath
Ledamot 19/20: Anneli Gustafsson 
Ledamot 19/20: Ingrid Gustafsson

Suppleant 1, 19/20: Gunilla Björkman


Nyheter från styrelsen