Styrelsen

Kontakta styrelsen

Du kan skicka mejl till styrelsen@torebodabhk.com så når du alla styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmar 2020

Vice ordförande 20/21: Annida Levin

Kassör 20/21: Tommy Helmersson
Sekreterare 19/20: Elisabeth Helmersson Flink

Ledamot 19/20: Anneli Gustafsson 
Ledamot 19/20: Ingrid Gustafsson
Ledamot 20/21: Beatrice Selg Granath

Suppleant 1, 19/20: Gunilla Björkman
Suppleant 2, 20/21: Carina Åberg


Avtal med Studiefrämjandet gällande behandling av personuppgifter

Det här avtalet syftar till att klargöra hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. För mer information, se avtalet i bifogat dokument!

Personuppgiftsdelningsavtal för Studiefrämjandets medlemsorganisationer Ladda ner