Kontakta styrelsen

Du kan skicka mejl till styrelsen@torebodabhk.com så når du alla styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmar 2022

Ordförande 2023 Marie Lillerskog
Vice ordförande 20222023 Anneli Gustafsson
Sekreterare 2023-2024 Ingrid Gustafsson
Kassör 2022-2023 Monica Persson
Ledamot 2023 Carina Åberg
Ledamot 2022-2023 Beatrice Granath
Ledamot 2023-2024 Ewa Granat
Suppleant 1 2023-24 Helen Agö
Suppleant 2 2023 Ira Nikko


Avtal med Studiefrämjandet gällande behandling av personuppgifter

Det här avtalet syftar till att klargöra hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. För mer information, se avtalet i bifogat dokument!

Personuppgiftsdelningsavtal för Studiefrämjandets medlemsorganisationer Ladda ner

Blanketter