Kontakta styrelsen

Du kan skicka mejl till styrelsen@torebodabhk.com så når du alla styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmar 2022

Ordförande 2022 Marie Lillerskog
Viceordförande 2022-23 Annelie Gustafsson
Sekreterare 2021-2022 Elisabeth Flink Helmersson
Kassör 2022-23 Monica Persson
Ledamot 2021-22 Ingrid Gustavsson
Ledamot 2021-22 Ewa Granat
Ledamot 2022-23 Beatrice Granath
Suppleant 1 2022-23 Carina Åberg
Suppleant 2 2021-22 Håkan Westlund


Avtal med Studiefrämjandet gällande behandling av personuppgifter

Det här avtalet syftar till att klargöra hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. För mer information, se avtalet i bifogat dokument!

Personuppgiftsdelningsavtal för Studiefrämjandets medlemsorganisationer Ladda ner

Blanketter