Styrelsen

Kontakta styrelsen

Du kan skicka mejl till styrelsen@torebodabhk.com så når du alla styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmar 2020

Ordförande 21/22: Annida Levin
Viceordförande 21/22: Annelie Gustafsson

Kassör 21/22: Monika Persson
Sekreterare 21/22: Elisabeth Helmersson Flink

Ledamot 21/22: Beatrice Selg Granath
Ledamot 21/22: Carina Åberg 
Ledamot 21/22: Ewa Granath
Ledamot 21/22: Ingrid Gustafsson
Ledamot 21/22: Anna Talus

Suppleant 1, 21/22: Håkan Westlund
Suppleant 2, 21/22: Gunilla Björkman


Avtal med Studiefrämjandet gällande behandling av personuppgifter

Det här avtalet syftar till att klargöra hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. För mer information, se avtalet i bifogat dokument!

Personuppgiftsdelningsavtal för Studiefrämjandets medlemsorganisationer Ladda ner

Reseräkning

Blankett för reseräkning hittar du här inom kort.