Våra funktionärer

Valberedning

Sammankallande 2023: Thomas Ericsson


Ledamot 2022-23: Sivan Gustavsson
Ledamot 2023-24: Annida Levin

Revisorer

Ordinarie 2023: Linnéa Jakobsson
linneaja.86@gmail.com   070-854 48 37

Ordinarie 2023: Annika Qvist
annika.qvist808@spray.se  

Suppleant 2023: Stina Johansson 070-756 70 99

Plan- & Stug

Sammankallande:
Sivan Gustafsson 070-5500335 sivan.gustafsson@yahoo.se 

Stig Magnefors
Jan-Erik Sandegren

Webb

Ira Nikko


Våra kursledare

Marie Lillerskog – SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad, SBK Instruktör Allmänlydnad, SBK Instruktör Rallylydnad & SBK Lärare Allmänlydnad steg 1 & 2, SBK Lärare Rallylydnad, Hoopersinstruktör
Ellinor Björkman – Agilityinstruktör, SBK Instruktör steg 1
Carina Åberg – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1 & 2
Linnéa Jakobsson – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1
Sonja Pethrus – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1, Agilityinstruktör
Jenny Antmark – Assistent, har gått SBK’s Grundmodul
Majbritt Vilandt – Assistent, har gått SBK’s Grundmodul, Noseworkinstruktör
Monica Persson – Assistent, har gått SBK’s Grundmodul
Beatrice Selg Granath – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1.
Marie Johansson – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1.
Annida Levin – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1.
Helena Holmberg – SBK Instruktör Allmänlydnad steg 1
Janina Olsen – SBK Instruktör steg 1


Ersättning till instruktörer/assistenter:

För varje kurs instruktören håller ersätts hen med 500kr.
Kursen ska vara 5-8 ggr, med minst 5 deltagare/instruktör för att ersättning ska utgå.
3-5 tillfällen ersätts med 50kr per gång
Temakvällar ersätts med 50kr
Privatlektioner ersätts med 175kr per gång
Ersättningen kan användas till föreläsningar, externa kurser, läger mm och ska användas senast året efter den är intjänad. Ovan gäller ej om instruktören ersätts på annat sätt.
Ersättningen kan inte tas ut i kontanter.
Assistenter och andra aktivt arbetande under året får 250kr att använda till kurs i klubbens regi. Bidraget ska användas senast året efter som bidraget har tjänats in.

Instruktör/ assistent rapporterar själv för sina pottpengar när denne avslutar sin kurs till Helena – helenaholmberg82@gmail.com.