Medlemsmöte den 23/5

 Välkomna på medlemsmöte måndag den 23/5 kl. 19.00.
Redan kl. 18.00 bjuder vi in till tipspromenad och lite aktiviteter för hunden. 

Klubben bjuder på grillad korv med bröd innan medlemsmötet

DAGORDNING FÖR MEDLEMSMÖTET

  1. MÖTETS ÖPPNANDE
  2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
  3. VAL AV SEKRETERARE
  4. VAL AV JUSTERARE
  5. RAPPORT FRÅN STYRELSEN
  6. RAPPORTER FRÅN SEKTORER
  7. ÖVRIGA FRÅGOR
  8. MÖTET AVSLUTAS