Medlemsmöte 13 dec

Välkomna på medlemsmöte måndag den 13/12 kl. 19.00, i klubbstugan.

Klubben bjuder på lussefika till alla medlemmar!
Vi håller avstånd och sitter på bestämda platser.

Dagordning för medlemsmötet

  1. MÖTETS ÖPPNANDE
  2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
  3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
  4. VAL AV SEKRETERARE
  5. VAL AV JUSTERARE
  6. RAPPORT FRÅN STYRELSEN
  7. RAPPORTER FRÅN SEKTORER
  8. ÖVRIGA FRÅGOR
  9. MÖTET AVSLUTAS