– Vi kommer inte att ha något medlemsmöte i höst pga av covid -19.
Årsmötet nästa år blir den 22 februari kl. 18.30.

– Det har kommit nya stadgar där den stora ändringen är hur valberedningen ska arbeta. Se bifogad fil!

– Våra strålkastare är nu genomgångna och vi har fått mer belysning bla på lilla appellplanen!

– Alla medlemmar som har meddelat sin mejladress har idag fått information från SBK! Där finns flera länkar till bla. de nya stadgarna och deras FB sida. Gå gärna in där och läs!