Årsmöteshandlingar 2024

Dokument för Töreboda Brukshundklubbs årsmöte den 19 februari:
Dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen, resultaträkning och balansräkning, verksamhetsplan samt budget.

Dokumentet senast uppdaterat: 2024-02-13