Aktuell information om den rådande situationen i SBK

Aktuell information om rådande situation i FS, Kansli och Brukshundservice AB

Töreboda Brukshundklubbs styrelse har valt att utifrån de rådande omständigheterna i Svenska Brukshundklubben försöka ge varje enskild medlem möjlighet till en transparent helhetsbild.

Under denna länk finns aktuell information i ärendet rörande Förbundsstyrelsen, Kansliet, Brukshundservice AB, avgående personal och ledamöter, men även distriktet, som vi anser är viktigt för helhetsbilden för dig som medlem.

Frågor
Har du som medlem en åsikt som du vill framföra eller fråga som du önskar få svar på, så är du välkommen att kontakta styrelsen.