Töreboda Brukshundklubb

Våra kurser

 

Här finns beskrivningar på olika typer av kurser som klubben arrangerar. Observera att det inte alltid är möjligt att hålla samtliga kurser, tillgång och efterfrågan styr vad som blir av.

 

Valpkurs
för valpar upp till 7 månader. Valparna ska vara vaccinerade. 
Målet för kursen är att få en trygg, nyfiken valp som ser upp till sin förare. Vi tar upp hunden behov och skötsel, ledarskapsövningar, inkallning mm. Du får träffa andra valpägare och utbyta erfarenheter.

Grundkurs
från 7 månader 
Målet är att deltagarna ska få god allmänlydnad på sin hund. Vi tar upp mer ingående om inlärning och relation hund/människa. Praktiskt blir det skogarbete, inkallning, "gå fint" och andra aktivitets och störningsövningar.

Fortsättningskurs
Förkunskapskrav: Grundkurs
Målet på kursen är att fortsätta träningen på god allmänlydnad, ex sitta och ligga kvar under störning, inkallning med störning, skogsarbete mm. Om intresse finns prövar vi på tävlingslydnad, agility och rallylydnad. Teorin fördjupas om hundens behov och skötsel och etologi.

Appellkurs
Här är målet att komma ut och tävla bruksprov i appellklass. Du måste vara beredd på att träna mycket själv, både i skogen och med lydnaden för bruksprov. Vi kommer huvudsakligen att arbeta med spårträning och lydnadsmomenten för appellprov. Du behöver tillgång till bil.

Spår
f
rån 7 månader 
Målet är att hundägaren ska få grundläggande kunskap om spår.  För hunden är nosarbete närmast en rättighet och kursen passar både nybörjare och mer erfarna. Kursen kommer att vara förlagd i skogen och därför behövs tillgång till bil.

Sök
från 7 månader
För dig som vill lära dig grunderna i denna bruksgren. Krav: Hunden måste kunna hållas lös i skogen samt komma på inkallning. Kursen kommer att vara förlagd i skogen och därför behövs tillgång till bil. 

Agility nybörjare 
från 1 år 
Här har vi som krav att hunden kan vara lös tillsammans med andra hundar. Du får lära dig grunderna i agility och gå igenom de hinder som finns.

Agility fortsättning 
från 1 år 
På denna kurs lär du dig mer om hur du styr din hund på banan, s k handling. Vi tränar hinderkombinationer och hela banor.

Aktivitetskurs
Aktivitetskursen är avsedd för hundförare som vill aktivera sina hundar i vardagen.

Klickerkurs
Kursen är på 8 gånger och passar alla men främst dig som vill få grunderna till tävlingslydnad, rally och agility. Du kommer att få lära dig grunderna i belöningsträning, lära dig hantera en klicker och belöningar och grundfärdigheter som fot, sitt, ligg, stå, target mm. Detta är ingen vardagslydnadskurs!

Rallylydnad
Rallylydnad är en ny hundsport som passar perfekt för familjehunden. Här är glädje och samarbete viktiga ingredienser. Hunden och föraren följer en bana med skyltar, där varje skylt beskriver vad de ska göra. Vid en skylt ska hunden kanske ligga, vid nästa sitta, gå slalom osv.
Man bör ha gått en valpkurs och en grundkurs innan man går rallylydnadskursen.